Düzenli ve korunmasız olarak 1 yıl süre ile ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumu infertilite yani sebebi bilinmeyen kısırlık olarak tanımlanmaktadır. Bu durum bazen kadın bazen de erkek açısından yaşanan bir sorundur. Erkeklerde kısırlık oranı nerdeyse %50 lere kadar yüksek oranda etki yapmaktadır. Erkeklerde kısırlığa neden olabilecek birtakım hastalıklar mevcuttur. Bunlar bulaşıcı hastalıklar, çocukluk çağında yaşanan kanser, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, obezite durumu, ilaç kullanımıdır.

Beslenme ve Erkek Kısırlığı 

Sigara ve alkolün erkek spermine hasarı büyük olmaktadır. Alkol hormonal dengede bozukluklara sebep olurken sigara da DNA hasarına neden olmaktadır. Beslenme ile ilişkili olarak obezite durumları da sperm yapısını etkilemektedir. Aşırı obezlerde sperm kalitesinde bozulmalar başlar.

İlaç Kullanımı ve Erkek Kısırlığı 

Kuşkusuz kullanılan her ilacın erkek kısırlığına sebep olacak etkisi yoktur. Ancak böbrek nakli gibi ciddi bir operasyon sonrası kullanılan ilaçlar olsun, kemoterapi ilaçları olsun, epilepsi ya da romatizma tedavisi ilaçları olsun kısırlığa neden olabilecek tiplerdir.

Sperm Testi Nasıl Yapılır?

Erkeklerde kısırlık tanısı için fiziki bir muayene yapılır sonrasındaki aşama semen analizidir. Bu analiz için erkekten 3 günden az olmamak üzere cinsel perhiz istenir böylelikle sonuç çok daha net olur. Bu testte sperm kanalları da tetkik edilmiş olunur. Spermlerin şekli ve hareketliliği incelenir. Bütün bunlar kısırlık nedenidir.

Erkek Kısırlığında Fiziki Muayene

Kısırlık günümüzde erkekler arasında da büyük bir problemdir. Erkekten kaynaklı kısırlık da fiziki muayenenin önemi son derece önemlidir. Fiziki muayene sonrası gelişen teknolojinin yardımlarıyla artık çocuk sahibi olma şansları yüksek oranlardadır. Bu noktada önemli olan tek detay erkeğin muayene aşamasına gelmesidir. Bazen fiziki sebeplerden dolayı sorunlar yaşanabilmektedir. Her erkekte kısırlık nedeni farklıdır bu nedenle aşama aşama tedavi yöntemlerinden geçirilmelidir.

  • Erkek kısırlığında genetik faktörler ve çevresel faktörler önemli nedenler arasındadır.
  • Erkek kısırlığında sperm sayısı ve hareketliliği önemli nedenler arasındadır.
  • Erkek kısırlığında testislerde yaşanan sorunlar ya da operasyonlar önemli nedenler arasındadır.
  • Hiç spermi olmayan bir erkekten bile tedavi ile çocuk sahibi olunabilir.
  • Nedeni açıklanamayan kısırlıklar daha çok strese bağlı gelişen durumlardır.

Erkek kısırlığında tedavi ilaç olursa kısırlık nedeni hormonal bozukluklardır. Yapılan testlerde hormonların azaldığı tespit edildiğinde ilaç takviyesi bu hormonlar yerine konulur ve sperm oluşumu düzeltilmiş olur. Hatta ilaç tedavisi ile tüp bebek tedavisi dışında normal yolla bile çocuk sahibi olunabilme yolu açılır. Kısırlık tedavisinde erkek ya da kadın hiç fark etmeksizin aynı anda başvurmaları gereklidir. Zira erkeğin tetkikleri çok daha kısa ve çabuk sonuçlanır. Böylelikle zaman kaybı yaşanmadan tedavi aşamasına hemen geçilir.

Kısırlık erkekte ise bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır. Erkekte hiç sperm hücresi olmasa bile ilaçlar ya da cerrahi yöntemle sperm bulunarak tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olma şansı vardır. Genelde bu sebeplerin nedenleri hakkında bilgi sahibi olunamamasına rağmen problemler giderilebilir, tedavi edilebilir boyuttadır. Özellikle enjeksiyon uygulamalarında erkek kısırlığında başarı oldukça yüksek oranlardadır.

Yaş konusu çocuk sahibi olmada çok önemli bir kriterdir. Özellikle kadın açısından bu detay son derece önemlidir. Zira kadın yumurtlaması yaşla alakalıdır. Erkekler kadınlara göre bu konuda çok daha deyim yerindeyse şanslıdır. Erkeklerde sperm üretme hayatı boyunca devam eder. Sadece 40 yaş sonrasında sayı ve kalitede azalma başlar. Erkek yaşı ilerledikçe yaşanabilecek riskler arasında anomali gebelikler, genetik hastalıklı bebek ya da düşük riski olabilecek gebelikler olacaktır.