Yumurta dondurma işlemi, kadının yumurtalıklarından alınan kaliteli yumurtaların, belirli yöntemlerle ve belirli ortamda dondurularak, ilerde tekrar kullanılmak üzere muhafaza edilmesidir. Kadının biyolojik olarak çocuk sahibi olabilmesi için en uygun yaş 20’li yaşlar olmasına rağmen, eğitim ve iş hayatı veya sosyal nedenlerden dolayı evlilik yaşı bir hayli ilerlemiştir. Bu durum, çocuk sahibi olmak isteyen çiftler üzerin de olumsuz etki yaratmaktadır. Çocuk sahibi olmak isteyen birçok çiftin başvurduğu tüp bebek yönteminde uygulanan bir aşamadır dondurma işlemi. Herkese değil de özellikle bazı kişiler için, bazı nedenlerden dolayı, dondurma işlemi yasal olarak uygun görülmektedir.

Dondurulmak istenen yumurtaların elde edilmesi için uygulanan aşama, tüp bebek sürecinde ki yöntemle elde edilmektedir. Yani, kadına uygulanan hormonal ilaçlar ile yumurtalar uyarılıp, belli bir olgunluğa eriştikten sonra, anestezi yapılarak toplanır.

Kanser tedavisi görecek kadınlar, erken menopoza girme riski altında bulunan, yumurtalık rezervi azalmış veya yumurtaları yetersiz olan kadınlar ile bekar ancak kanser hastası olan kadınlarda uygulanır. Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliğe göre, yumurtalık rezervinin yetersiz olduğuna dair doktor raporu olan, erken menopoz riski olan bekar kadınlarda yumurta rezervini kontrol ettirip, yumurta toplama işlemi sonucu, yumurtalarını dondurabilmektedir.

Kanser Tedavisinde Yumurta Dondurma                               

Kanser tedavisi için uygulanacak tedavi yöntemleri, yumurta hücrelerine geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verebilir. Bu nedenden dolayı kanser tedavisine başlamadan önce, yumurta dondurma işlemi uygulanarak, hastanın sağlığına kavuştuktan sonrada çocuk sahibi olması amaçlanır.

Menopoz Riskinde Yumurta Dondurma

Evlilik yaşının ilerlemesi ile kadınların çocuk sahibi olma yaşı da ilerlemiştir. Ancak bazı sebeplerden dolayı çiftler çocuk sahibi olamamaktadır. Erken menopoza girme riski de yumurta dondurma sebeplerinden birisi olmuştur. Eğer ailesinde erken menopoz durumu varsa, yumurtalıklar kontrol ettirilip, dondurma yöntemine başvurulabilir.

Yumurta Sayısı Az veya Yetersiz Olduğunda Yumurta Dondurma Yapılır

Herhangi bir hastalık nedeniyle yumurtalarda azalma olduğunda veya yumurtaların işleyişini etkileyen hormon seviyesinde bozulma olduğu zaman, yumurtaları biriktirmek için dondurma işlemi uygulanmaktadır.

Herhangi Bir Operasyondan Önce

Yumurtaların rezervini etkileyebilecek veya zarar verebilecek bir operasyondan önce de, yumurta toplama işlemi uygulanıp, yumurta dondurma yapılabilir.

Dondurma İşleminde Başarı Oranı

Yumurta dondurma işleminde son yıllarda oldukça tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan araştırmalara göre dondurulmuş yumurtadan elde edilen sonucun, dondurulmadan elde edilen sonuçla hemen hemen aynı olduğu yönündedir. İleride çocuk sahibi olunmak istediği zaman, başarılı sonuç elde edebilmek için, en az 10 adet kadar olgun yumurta hücresinin dondurulması gerekmektedir. Böylece ilerde başarılı olma oranı daha da artmış olacaktır.

Gelişen teknoloji ve sağlık alanında yaşanan gelişme sonucu, modern tıpta kullanılan yöntemler ile dondurulan yumurtanın çözülme oranı yüzde 90’ları bulmaktadır. Dondurma yönteminde gebelik oranı ise, normal tüp bebek tedavisindeki oran ile aynıdır. Yani yaklaşık olarak yüzde 45 civarlarındadır başarı oranı. Aradan geçen zaman sonucu olumsuz etkilememektedir. Bebeğin sağlığını hiçbir şekilde olumsuz etkilememektedir. Dondurma işlemi, birçok tüp bebek merkezinde uygulanabilmektedir.

Yumurta Dondurma İşleminde İdeal Yaş Nedir?

Herhangi bir yaş söz konusu olmamakla birlikte, bu duruma karar verilebilmesi için muayene oldukça önemlidir. Eğer muayene sonrası uygun görülürse yaşı fark etmeksizin dondurma işlemi uygulanabilir. Eğer kişide herhangi olumsuz bir durum yoksa eğer, 35 yaş sonrası yapılacak muayenelerle yumurtalıkları değerlendirilip rezervi kontrol edilebilir. 35 yaş sonrası yumurta sayısında düşüş olduğu bilinmelidir bu nedenle yumurta dondurma işlemi yapılır.