Tüp bebek, normal yolla bebek sahibi olamayan aileler için uygulanan bir gebelik yöntemidir. Tüp bebek yönteminde anne adayından alınan yumurtalar ile baba adayından alınan spermler laboratuar ortamında birleştirilip oluşturulan embriyo anne rahmine enjekte edilerek bebek oluşumu sağlanır. Tüp bebek yöntemi uygulanmadan önce aile tedaviye alınarak doğal yolla gebeliğin gerçekleşmesi için belli tedaviler uygulanır. Yapılan tedavi sonucu normal yolla kesin olarak bebek oluşumu olmadığına karar verildiğinde tüp bebek tedavisine başlanır.

Tüp bebek tedavisinde anne adayının yumurta gelişimi için bazı hormon ilaçları ile olgun yumurta oluşumu sağlanır. Baba adayında bebek oluşumunu sağlayacak yeterli olgunlukta sperm mevcut ise alınır. Fakat sperm yetersiz ise bazı tedaviler ile sperm olgunluğu sağlanır. Sağlıklı sperm seçimi bebek oluşumunda olumlu sonuç alınabilmesi için çok önemlidir. Sperm şeklinin düzgün olmayışı, sperm canlılığının yetersiz oluşu gibi sebeplerle gebelik gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle tüp bebek tedavisinde sperm seçimi dikkatle yapılır.

Tüp Bebek Tedavisinde Sperm Seçiminin Önemi

Tüp bebek tedavisinde sperm seçimi bebeğin sağlıklı oluşumu ve olumlu sonuç elde edilebilmesi için çok önemlidir. Anne adayından alınan yumurtayı en iyi şekilde dölleyerek embriyo oluşumu sağlayabilecek sağlıklı sperm bebek oluşumunu sağlayacaktır. Bazı durumlarda sperm seçimi çok daha dikkatle yapılmalıdır. Sperm seçimi şu durumlarda çok daha mühimdir.

  • Daha önce uygulanan tüp bebek tedavisinde düşük dölleme yaşayan çiftlerde,
  • Daha önce yapılan tüp bebek uygulamasında embriyo kalitesi düşük olan ailelerde,
  • Sperm morfolojisi kötü olan baba adaylarında,
  • Sperm hareketinin düşük seyrettiği kişilerde,
  • Düşük kaliteli dondurulmuş sperm kullanılması gereken durumlarda,
  • Üst üste yaşanan gebelik kaybı hallerinde sperm kalitesine daha fazla dikkat edilir.

Tüp Bebek Tedavisinde Sağlıklı Sperm Seçimi

Tüp bebek tedavisinde gebeliği gerçekleştirecek sağlıklı sperm seçimi mikroskop altında yapılan inceleme sonucu belirlenerek yumurta içine mikroenjeksiyon yöntemi ile enjekte edilir. Seçilen spermden en kaliteli embriyonu elde etmek için sperm şeklinin düzgün olması önemlidir. Spermin baş ve kuyruk oluşumunun düzgün olması spermin verimliliğini artırır. Tüp bebek tedavisinde kullanılacak spermin hem yapısal hem de işlevsel olarak kaliteli olması gerekir. Sperm şekli düzgün olmaz ise sağlıklı embriyo elde etmek ve canlı doğumu gerçekleştirmek güç olmaktadır. Yine sperm sayısı yetersiz olduğu durumlarda da sağlıklı bir gebelik sağlamak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle spermin sağlıklı embriyo oluşumu için düzgün ve evrimli olması gerekir.

Tüp bebek Tedavisinde Sperm Seçiminde Kullanılan Yöntemler

Uzun yıllardır klasik mikroenjeksiyon yöntemleri ile spermler mikroskop ile 400 kat büyütülerek en sağlıklı spermin seçilmesi sağlanıyordu. Ancak günümüzde gelişen teknoloji ile uygulanmaya başlanan IMSI yöntemi sperm seçiminde çok daha garantili bir yöntem olmaktadır. IMSI yönteminde spermler özel bir mercek altında 6600 kata kadar büyütülerek spermin morfolojisi net olarak gözlemlenebilmektedir. IMSI yönteminde embriyoloğun eğitimi ve tecrübesi önemlidir. Özellikle daha önce olumsuz tüp bebek uygulamaları yaşamış çiftlerde spermin mercek altında çok dikkatle incelenmesi sonucu olumlu sonuçlar elde edilebilir.

Sperm seçiminde kullanılan bir başka yöntem ise chip, micro chip yöntemidir. Baba adayından alınan spermlerin en güçlü olanlarını seçmek için laboratuar ortamında spermlerin dar bir alandan geçişleri kontrol edilir. Bu dar alandan geçmeyi başaran spermlerin güçlü olduğuna ve gebelik için uygun olduğuna karar verilir. Yine PISCI yöntemi ile kadının yumurtası çevresinde bulunan isimli maddeye spermin tutunabilme kalitesi ölçülmektedir. MACS yöntemi ile manyetik bir alan içerisinde spermler yıkanarak en verimli spermler seçilir. Tüm bu yöntemler ile en sağlıklı ve verimli spermler seçilerek tüp bebek tedavisi gerçekleştirilir.