Sürekli gelişme gösteren tıp alanında en önemli gelişmelerden bir tanesi de tüp bebek tedavisi olmaktadır. Normal şartlarda anne-baba olamayan ebeveynler için tüp bebek tedavisi son derece önemli bir alternatif ya da çözüm yolu olmaktadır. Eğer anne ve baba olmak isteyen bireyler doğal yollardan bebek sahibi olamıyorlar ise uzman doktor tarafından uygun görüldüğü takdirde tüp bebek tedavisi uygulanarak bu kişilerin bebek sahibi olması sağlanabilmektedir.

Tüp bebek tedavisinde kadın yumurtaları ile erkeğin spermleri laboratuar ortamında bir araya getirildikten sonra embriyo oluşturulur ve tıp yöntemleri kullanılarak bu embriyo kadın rahmine yerleştirilir.  Dolayısıyla da tüp bebek tedavisinde çocuk sahibi olmak isteyen kadın ve erkeğin tamamen kendi hücreleri kullanılmaktadır. Doğal yollardan çocuk sahibi olabilmek için en doğal tedavi yöntemlerinin başında gelen tüp bebek tedavisi riskler barındığını için bu tedaviyi yaptırmak isteyen ebeveynlerde bir takım yasal şartlar aranmaktadır. Bu şart oluşmadığı takdirde ise tüp bebek tedavisi ne yazık ki yapılamamaktadır. Çünkü tüp bebek tedavisi devletin anlaşmalı olduğu merkezlerde yapıldığı takdirde masrafların bir kısmı devlet yani sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle de bu tedavi sisteminde kadın ve erkeğin gerekli yasal şartlara sahip olması büyük önem taşımaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi İçin Sağlık Kurulu Raporu                                                              

Tüp bebek tedavisi, doğal olarak anne ve baba olamayan kişiler için en son çare olarak uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle de tüp bebek tedavisi yaptıracak olan kişilerin başka seçenekleri kalmadıklarına dair sağlık kurulu raporu alarak gerekliliği kanıtlamaları gerekmektedir. Tüp bebek için sağlık kurulu raporu; doğum klinikleri, kadın hastalıkları ve üroloji kliniği olan üçüncü basamakta yer alan sağlık kurumlarından alınabilmektedir. Alınacak olan sağlık kurulu raporu üzerinde iki tane kadın doğum doktorunun, bir tane üroloji uzman doktorunun tüp bebek tedavisinin uygunluğuna yönelik imzası ve onayı tüp bebek mutlaka olmalıdır.

Tüp bebek tedavisi için gerekli olan sağlık kurulu raporu, tüp bebek tedavisinin başlaması için gerekli olan ilk yasal şartların başında gelmektedir. Şayet tüp bebek tedavisi görmek isteyen eşler bu raporu alamazlar ise hiçbir şekilde tüp bebek tedavisi başlayamamaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi Sağlık Kurulu Raporu İçin Gerekli Olan Şartlar

 Tüp bebek tedavisi için sağlık kurulu raporu almak isteyen eşlerin de aynı zamanda bir takım şartları karşılamaları gerekmektedir. Bu şartların başında öncelikle her iki tarafında en az 5 sene öncesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş yapmış olması gerekmekle birlikte aynı zamanda bu 5 yıl içinde sigortalının en az 900 gün çalışarak prim doldurmuş olması gerekmektedir. Bu şartlara ek olarak;

  • Eşlerin evliliklerinin en az yılının dolmuş olması,
  • Anne adayının en az 23, en fazla 40 yaşında olması,
  • Eğer tarafların ikinci evliliği ise önceki evliliklerinde çocuk sahibi olmamış olmaları ve
  • Eşlerin son 3 sene boyunca bebek tedavisi gördüklerine ancak bir sonuca ulaşamadıklarına dair sağlık belgesi olması aranan temel şartlar olmaktadır.

Devlet Tüp Bebek Tedavisi Masraflarının Ne Kadarını Öder?

Tüp bebek tedavisi, çiftlerin sağlık kurulu raporu aldığı ve gerekli yasal şartları taşıdığını belgelediği takdirde devlet tarafından masrafları ödenen tedavi yöntemlerinden birisidir. Bu bağlamda ilk kez tüp bebek tedavisi olan eşler, devletten masrafların %30 oranında destek alırken ikinci kes tüp bebek tedavisi yaptıran eşler devletten %25 oranında destek almaktadır. Şayet tüp bebek tedavisi esnasında ilaç ve benzeri gibi giderler olduğu takdirde devlet, ilaç giderlerinin de %80 oranını ödemektedir.