Embriyo dondurma işlemi hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; tüp bebek tedavisi normal yollar ile bebek sahibi olamayanların çok sık başvurduğu bir yöntemdir. Her geçen gün tüp bebek uygulamalarında yeni gelişmeler meydana gelmektedir. Embriyo dondurma yöntemi ile bebek sahibi olma yöntemi de bunlardan bir tanesidir ve de dikkat çekici bir uygulama olarak yerini almıştır. Bunun yanında embriyo dondurma yönteminde de ayrıca gelişmeler kaydedilmiştir. Artık günümüzde embriyolar çok daha iyi dondurulduğu için bunların çözüldüğü andan itibaren tekrar canlılığını koruma ihtimali daha yüksek seviyelere çıkarılmış bulunmaktadır. Dondurulmuş embriyo transferi özellikle de uygun hastada uygulandığı düşünülürse gebelik ihtimali yüzdesi daha da artmaktadır.

Örnek verilecek olursak;

Bir polikistik over hastasına bu işlemi uygulamak gebelik yüzdesini çok aza indirecektir. Bu nedenle de bu tür hastalarda hormonal fırtına dinmeden embriyo dondurulup daha sonra işlemi uygulamak daha mantıklı olacaktır.

Bunun yanında progesteron hormonunun yükseldiği hastalarda tahmin iç dokusu embriyo ile uyumsuzluk içinde olduğu için yine transfer işlemi başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Yine bu gibi durumlarda da transfer işlemi durdurulmakta ve embriyo dondurularak bir sonraki aya veya daha uygun bir zamana ertelenmektedir. Bu sayede de daha umut verici sonuçlar elde etmek mümkün olabilmektedir.

Dondurulmuş Embriyo Tedavisinde Hem Kadın Hem De Erkek Birlikte Değerlendirilmelidir

Tüp bebek tedavisi kadın ve erkek bireyin ikisinin de birlikte değerlendirilmesi işlemi ile başlaması gerekir. İlk olarak kadının ultrason işlemi ile rahminin ve yumurtalıkların durumu belirlenmelidir. Daha sonrasında ise yine kadının rahminde bulunan bu anormallikler yani tıkanıklıklar ve buna benzer şeyler de ayırt edilmesi amacı ile rahim filmi çekilir. Çünkü tüplerde meydana gelebilecek küçük sorunlar dahi hastanın gene kalmasına engel olabilmektedir. Bundan dolayı bu tüplerin değerlendirilmesi ilk dönemde önemlidir. Erkekte ise özellikle iki hafta ara ile iki sperm testi yapılmalı, bu sayede de meydana gelebilecek yanlış anlamalar ve yanlış değerlendirmeleri önlenmelidir.

İkiden Fazla Embriyonun Tüp Bebek Tedavisinde Nakli Neden Uygun Görülmez?

Eğer tüp bebek tedavisinde birden fazla embriyo anne rahmine yerleştiriliyorsa bu çoğul gebeliğin meydana geleceğine işarettir. Tüp bebek tedavisinin ilk uygulamaya başlandığı dönemlerde tedaviyi amacına ulaştırmak adına 3 ile 4 embriyo dahi anne rahmine yerleştirilmekteydi. Hatta bu işlem son 10 yıla kadar yapılmaktaydı. Fakat ikiz veya üçüz, hatta dördüz bebeklerde hamileliğin sağlıklı geçmediği görüldüğü için embriyo transferine bir kota koyulması mecbur hale gelmiştir. Bunun yanında Bu tür uygulamalarda bebeklerin bir tanesinde veya iki tanesinde sağlık problemleri yaşanacağı ve hatta ölümlerle sonuçlanacağı için bu kotaya ihtiyaç duyulmuştur.

Embriyo Dondurma Şekli Ve Sebebi

Tüp bebek tedavisinde bir veya iki adet embriyo Anne rahmine yerleştirildikten sonra eğer geriye embriyo kaldıysa bunların dondurulması gelecek dönemlerdeki hamilelikler için önemlidir. Bunun nedeni ise anne adayının ileriki dönemlerde yaşının ilerlemesi ve kullandığı ilaçların sağlık durumunu olumsuz etkilemesi sonucu üreme fonksiyonlarının etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Geriye kalan bir kaç embriyo ise koruyucu bir sıvı ile karıştırılarak cam bir tüp içerisinde sıvı nitrojen dahilinde -196 derecede dondurulmak suretiyle saklanmaktadır. Dondurulmuş hale getirilen bu embriyolar çözülmesi gereken zamanda da, sıvı nitrojenden ayrılarak, oda sıcaklığı içerisinde çözülmesi sağlanmaktadır. Daha sonra özel bir ortama alınan bu embriyolar, embriyoların bulunduğu cihazın içine yerleştirilir. Bu embriyolar eğer istenirse aynı gün içerisinde transfer işlemi gerçekleştirmek üzere de kullanılabilmektedir.