Tüp bebek tedavisi aşamaları son derece hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir tedavidir. Bazı durumlar yaşanabilir ki; o dönemlerde mutlaka uzman doktor tarafından anne adayının sağlığının önemi sebebiyle tedavi iptal ettirilebilir. Tedavi başlamadan çiftle tüp bebek uzmanı arasında bir ön görüşme gerçekleşir. Bu görüşmede özellikle anne adayından beslenmesine özen göstermesi, ilaçlarının kullanımının önemi hakkında detaylı bilgiler aktarılır. Buna ek olarak hormonlar, yumurtalıklar, rahim, yumurtalık rezervleri kontrol edilir. Eğer bu kontroller esnasında sorun tespit edilirse tedavi başlamadan iptal aşamasına gelir.

Tüp bebek tedavisinde yumurtalıkların uyarılması için iğneler verilir. Bu iğneler bazen dozu ayarlandığı halde cevap vermez ve yumurtalıklar istenilen büyüklüğe ulaşamaz. Ya da cevap verme olasılığı yüksek olur bu sefer de anne adayında sağlık problemleri ortaya çıkar. Genelde bu iki durum 35 yaş sonrası kadınlarda sık rastlanır. Eğer yeterli olmayan yumurtalık rezervi ile karşılaşılırsa o ayki deneme iptal edilip bir sonraki deneme için hazırlık yapılır. Zira bu şekilde deneme yapmak demek, çift için hayal kırıklığı yaratmak, anne adayında komplikasyon yaşanmasına sebep olmak demektir. Tedavi iptal edilince enjeksiyon işlemleri de durur, yumurta toplama işlemi gerçekleştirilmez.

Tüp Bebek Denemesi Kaç Kez Yapılır?                                       

Tüp bebek denemelerinde başarı faktörü tamamen kadın yumurtalık rezervine odaklıdır. Burada gerekli donanım varsa sperm hücresinin dölleyebilme açısı kontrol edilir. Bundan sonrası ise artık laboratuar işlemleridir. Tüp bebek denemeleri için belli bir sayı olmamakla beraber arka arkaya 6 denemeden sonra başarı şansının düştüğü ifade edilir.

Hangi Durumlarda Tüp Bebek Tedavisi İptal Edilir?

Yumurtalar istenilen seviyeye ulaşmadığından tedavi iptal edilmek zorunda kalınır. Çünkü yumurtaların istenilen büyüklüğe ulaşması için yapılan iğneler cevap vermediği takdirde bu durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Yaş ilerlemesi büyük faktör olmakla beraber verilen ilaç dozunun yetersizliği de yumurtaların büyümesinde engeldir bu da tedavinin durdurulması demektir. Eğer baba adayından sperm hücresi bulunamadıysa tüp bebek tedavisi yarıda bırakılır.

  • Tüp bebek tedavisinin hemen hepsi başarıyla sonuçlanmaz.
  • Tüp bebek tedavilerinde bazı sebeplerden dolayı tedavi iptaline karar verilir.
  • Tüp bebek tedavisinde tedavi iptali kararı özellikle anne adayının sağlığı açısındandır.
  • Yumurta uyarıcı ilaçlar bazen anne adayında komplikasyonlar yaratabilir.
  • Yumurtalar istenilen seviyeye ulaşılmadığında tüp bebek tedavisi iptal edilir.

Tüp bebek tedavisinde başarısız sonuçlar almak doğal bir durumdur. Her tüp bebek tedavisi başarı ile sonuçlanmaz. Bir takım problemlerden ötürü tedavi cevap vermez ve bu da tedavinin iptaline nedendir. Tedavi esnasında bazen kadında ağrılar oluşabilir bunun için ilaç kullanımı gerekir ki her ilaç kullanımı doktor kontrolü altında olmalıdır. Yumurta uyarıcı ilaçlar bazen hastada doz aşımı sıkıntıları yaratabilir. Bu durumlarda son derece dikkat edilmesi gereken hassas dönemlerdir. Özellikle embriyo transferi sonrası anne adayının çok dikkatli olması önerilir. Tüp bebek tedavisi esnasında stres, yorucu aktiviteler olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir.

Kadında yumurta rezervlerinin azalması demek tüp bebek yönteminin iptali demektir. Rezerv azalması ile istenilen yumurta elde edilemeyeceğinden hatta menopoz riski yaşanabileceğinden kaliteli yumurta elde edilemediğinden karar iptal olur. Bazen rahim duvarı embriyonun tutunmasında sorun yaratabilir. Bu durum bazen çok kalın rahim duvarı sebebiyle bazen de rahimde beslenememesi sebebiyle oluşur. Büyüyemeden ölür. Bu durumlarda tedavi iptal edilerek ilgili sorun halledilir ve yeni tedavi için hazırlıklar başlar. Yumurta çatlatma iğnesinin zamanı tüp bebek tedavisinde son derece önemli bir detaydır. Çünkü bu iğne yumurtaların döllenmesi için hazır hale getirmektir. Eğer çatlatma iğnesi zamanından önce vurulursa yumurtalar boş çıkar yani döllenmeye uygun olmaz. Bu da tüp bebek tedavisinin yarım bırakılmasının bir başka nedenidir.