Evli çiftlerin sıklıkla yaşamakta olduğu sorunlar arasında yer almakta olan hamile kalma sürecinin uzaması ve olumsuz sonuçlanması kısırlık olarak adlandırılmaktadır. Kısırlık tanısının konulabilmesi için evlilik akdi üzerinden 1 yıllık bir sürecin geçmiş olması gerekmektedir. 1 yıl süre içerisinde korunmasız bir ilişki sonrasında hamilelik olgusu meydana gelmediği takdirde tıp alanında bu olay kısırlık olarak tanımlanmaktadır. Primer kısırlık ve sekonder kısırlık olarak adlandırılmakta olan kısırlık türleri genellikle kadınları kapsamaktadır. Tüm çabalara rağmen hamilelik olgusunun gelişmemesi Primer kısırlık olarak adlandırılırken, ilk çocuk sonrasında bir daha çocuk sahibi olamamak sekonder kısırlık olarak adlandırılmaktadır.

Kısırlığın Oluşma Sebepleri

Çiftleri olumsuz etkilemekte olan kısırlık hastalığı birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Genellikle fiziksel ya da duygusal etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmakta olan bu sebepler arasında;

  • Kadının yaşının 35 yaşı aşmış olması,
  • Kadının üreme organlarında herhangi bir enfeksiyona rastlanması,
  • Beslenme alışkanlığı bozuklukları,
  • Düzensiz adet görme,
  • Kronik olarak görülmekte olan hastalık türevleri gibi sebepler yer almaktadır.

Tüm bu sebeplerin yanı sıra sigara, alkol, uyuşturucu gibi zehir oranı yüksek maddelerin sıklıkla tüketilmesi özellikle kadınların üreme organlarında ciddi hasarlar oluşturmaktadır. Böylelikle kısırlık oluşumu desteklenmektedir.

Kısırlıkta Çözüm Tüp Bebek

Geçmişten günümüze tıp alanının giderek gelişme göstermesi özellikle hamilelik sürecinde birçok kişiye olumlu sonuçlar doğuracak tüp bebek uygulamasının da ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Oldukça yüksek başarı şansı bulunmakta olan bu yöntem ile birçok çift bebek sahibi olabilmektedir. Kadında kısırlığın oluşması sonrasında uygulanmakta olan en güncel tedavi yöntemleri arasında yer almakta olan tüp bebek yöntemi oldukça sıklıkla tercih edilmektedir. Dünya üzerinde 1978 yılından itibaren kullanılmakta olan bu yöntem giderek değişkenliğe uğrayarak son teknoloji halini almıştır.

Tüp Bebek Yöntemi Süreci

Oldukça özel bir yöntem olarak bilinmekte olan tüp bebek yöntemi uygulanabilir olması için öncelikle zaman faktörünün iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu yöntem kısırlık belirtileri gören ve tanı konulan kadından alınmakta olan sağlam yumurtanın, erkekten alınan sperm ile laboratuar ortamında belirli bir süre döllenmesinin sağlanması ve döllenme gerçekleştirildikten sonra kadının rahminde uygun bir yere yerleştirilmesi işlemi olarak uygulanmaktadır. Bu yöntem eşlere O kısırlık olgusu görülse bile çiftlere  ortalama %45 oranında bebek sahibi olabilme şansı tanımaktadır.

Kadına kısırlık tanısının koyulabilmesi için öncelikle uzman doktor tarafından jinekolojik muayene yapılması gerekmektedir. Sonrasında kısırlığın nedeni araştırılmalı ve çözüm yolları için hastaya gereken bilgilendirmeler yapılmalıdır. Öncelikle hasta ilaç tedavisi, aşılama gibi tedavi yollarına yönlendirilmektedir. Ancak tüm bu tedavi süreçlerinin olumsuz sonuçlanması sonucunda kısırlık tanısı konulan kadın tüp bebek yöntemine yönlendirilmektedir. İlgili tedavi yönteminin olumsuz sonuçlanmasını etkileyen en önemli faktörler arasında yanlış zamanda ilgili yöntemin uygulanması gelmektedir.

Tüm bu  nedenler göz önüne alındığında tüm tetkikler ve diğer tedavi olanakları uygulandıktan sonra tüp bebek tedavisine geçilmesi tavsiye edilmektedir. Tedaviye başlamadan önce yapılacak olan tetkiklerin olumlu sonuç vermesi de tedavi zamanını etkilemektedir. Öncelikle erkekten alınacak sperm örnekleri analiz edilmektedir. Sonrasında çiftlerde herhangi bir hormonel bozukluğun olup olmadığı, kadın rahminin değerlendirilebilmesi adına yapılan histeroskopi muayenesi, genital hastalıkların var olup olmadığını anlamak için yapılan tarama testleri gibi hususların kontrol edilmesi ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmaması tüp bebek yönteminin zamanını belirlemektedir.

Tüp bebek tedavisine başlama süreci öncesi ve sonrası oldukça büyük önem içermektedir. Olumlu dönüşün sağlanabilmesi için öncelikle kısırlık tanısı konulan kadına diğer tedavi yöntemleri denenmektedir. Tüp bebek hamilelik sürecinin gerçekleşmesi adına tıpta son çare olarak önerilmektedir. Bu nedenle kısırlık tanısından sonra genellikle en son tedavi yöntemi olarak son dönemde uygulanmaktadır.