Tüp bebek tedavi yöntemi ile çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin, öncelikle izlemeleri gereken bir tedavi süreci vardır. Özellikle anne adayı üzerinde bir takım test ve muayeneler yapılır. Eğer anne adayının vücudunda bazı ilaçların alımına engel bir durum veya ilaçların yan etkisine yüksek derece de maruz kalabileceği tespit edilirse, ilaçsız tüp bebek tedavisi uygulanacaktır.

Klasik yoldan normal tüp bebek tedavi yöntemin de, anne adayına uygulanan ilaçlar sonucunda yumurtalar olgunlaşır ve sonrasında toplanır. İlaçsız tüp bebek tedavi yöntemin de ise, ilaç uygulamaya gerek kalmadan, yumurtalar olgunlaşmadan toplanır ve uygun yöntemlerle laboratuar ortamında olgunlaştırılır. Böylece anne, tedavi için uygulanacak ilaçlara maruz kalmamış ve zararlı etkilerinden korunmuş olur. İlaçsız tedavi de, anneye çok az hormon uygulanmaktadır. Bazı durumlar da ise hormon uygulamaya gerek olmamaktadır. Olgunlaşması istenen yumurtalar, genel anestezi yapılarak iğne yardımıyla toplanır ve laboratuar ortamında belli bir sıvı içerisinde olgunlaşmaya bırakılır. Daha sonra erkekten alınan sperm, yumurtaya enjekte edilip, embriyo elde edilir. Elde edilen embriyo, rahim içine transfer edilerek süreç tamamlanır.

Dünya da yaygın olarak uygulanan ilaçsız tedavi yöntemi, Türkiye’de de uygulanmaktadır. Ancak her hastane değil, belirli bazı tüp bebek merkezlerin de uygulanmaktadır.

İlaçsız Tüp Bebek Yöntemini Kimler Tercih Etmelidirler?

Tedavi için kullanılan ilaçların, bazı hastalar üzerinde aşırı hassasiyet oluşturduğu ve sonucunda yumurtalıkların verdiği aşırı tepkinin, hem karında hem de akciğer de sıvı toplanmasına yol açabileceği görülmüştür. Vücudun susuz kalması, kan pıhtılaşması sonucu damarda kan toplanması gibi etkiler de görülebilmektedir. İlaçsız tedavi yöntemi, özellikle bu derece hassasiyeti olanlar da ve verilen ilaçlara karşı tepkisi zayıf olan kişiler de ve erkek kısırlığında da uygulanabilmektedir. Ayrıca bu yöntem, hormon tedavisi yasaklanan kanser hastaları için de tercih edilebilecek bir yöntemdir.

İlaçsız tedavi yöntemi, klasik tedavi yöntemine göre başarı oranı düşük olsa da denemeye değer oran da başarı sağlanmaktadır.

Yumurtalık rezervleri olması gereken düzey de olan, ancak hormon kullanmak istemeyen hastalar için de ilaçsız tedavi uygulanabilmektedir.

İlaçsız Tüp Bebek Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

  • İlaçsız tüp bebek yöntemi, normal tüp bebek tedavi yöntemine göre daha kolaydır.
  • Normal tüp bebek yöntemine göre tedavi süresi daha kısa sürebilmektedir.
  • Herhangi bir yan etkisi bulunmadığından, kişiye zarar verecek etkiler en az düzeydedir.
  • Yumurtanın olgunlaşması için yapılan muayeneler, bu yöntem de çok daha az olmaktadır.
  • Kan almaya gerek görülmemesi aynı zaman da sürekli enjeksiyona maruz kalma durumu olmamaktadır.
  • Tedavinin, normal yönteme göre daha az bir maliyetle sonlandırılabilmesi mümkündür. Çünkü ilaç kullanımı olmadığından maliyet daha düşük olmaktadır.

İlaçsız Tüp Bebek Tedavisinin Dezavantajları Nelerdir?

Bu yöntem de her zaman istenilen kalitede ve yapıda yumurtalar elde edilemeyebilmektedir. Ayrıca bu yöntem de tedavinin gebelikle sonlanması, normal tüp bebek tedavi yöntemine göre daha düşük olmaktadır.

 

İlaçsız Tüp Bebek Tedavisi Kimler İçin Uygulanmaz?

  • İleri yaşlar da anne olmak isteyen kişiler için, bir takım riskleri bulunacağından uygulanmaz. Gebeliğin gerçekleşmemesi, ilaçların yan etkisi, anne adayı veya bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebileceğinden uygulama yapılmaz. İleri  yaş, klasik tüp bebek tedavisi için de riskli olduğundan, ilaçsız tedaviye de uygun değildir. Mümkün mertebe erken yaşlar da tedaviye başlanılmalıdır.
  • İlaç tedavisi uygulanmasına rağmen, birden fazla yumurta gelişimini gerçekleştiremeyen veya gerçekleştiremeyeceği bilinen anne adayları için uygulanmaz.
  • Kanser hastaları gibi durumlar da, bu hastalık sebebiyle bazı ilaçların kullanımına izin verilmez. Bu kişilerde de tedavi uygulanmaz.