Her bireyin hayalidir çocuk sahibi olmak…  Evlenen çiftlerin çocuk sahibi olma isteği, bazen hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir.  Bazı sağlık sorunları, bu tatlı serüveni baltalayabiliyor.  Mesela; erkeklerdeki hormonal bozukluklar, sperm yapımının bozuk olması ya da sperm yapımı olmuşsa bile  spermin taşıdığı kanalların tıkalı olması, genetik bozukluklar bunlara sebep gösterilebilir. Bayanlarda ise;  yumurtlama problemi, kanal tıkanıklığı gibi diğer nedenler sayılabilir.  BU hastalıklarının tanısının konulması ile tüp bebek tedavisi başlamış olur.

Tüp bebek tedavisi, ebeveynlerden alınan yumurta ve sperm hücrelerinin, vücut dışında ve laboratuar ortamında elde edilen embriyonun, annenin rahmine yerleştirilmesiyle olur. Yaklaşık 40 yıldır devam eden tüp bebek yöntemi,neredeyse her sene gebe kalma ihtimalini yükseltmekte ve  tıptaki gelişimlerle birlikte yeni yöntemler eklenerek devam etmektedir. Ancak ebeveynlerin uygulamaya güvenmesi konusunda ve çocuğun üzerinde nasıl bir etkisi olacağı konusunda şüpheleri bulunabilir.

 Tüp Bebek İle Normal Gebelik Arasında Ne Gibi Farklılıklar Var?

Bireylerin çocuk sahibi olabilmesi için, üremeye etki eden koşulların eksiksiz olması gerekir. Bunun için de kadının yumurta sayısının yeterli olması ve tüplerin açık olması, adet halinin düzenli olması, yumurtanın spermle buluşmasını ardından yerleşip gelişeceği rahmin sağlıklı olması, yeterli sperm sayısı olması ve spermlerin kaliteli olması gerekmektedir. Tüm olanaklar sağlandığı takdirde çiftler, korunma olmadan cinsel ilişkiye girerse, genellikle bir sene içinde gebelik sağlanabilir.  Bütün bu şartlar sağlandığı takdirde, gebelik oluşmamışsa, çiftlerin yardım alması söz konusu olabilir.

Normal yolla oluşan gebelikte süreç, rastlantısaldır. Tüp bebek tedavisinde ise daha kontrollü bir şekilde ilerlemektedir. Tüp bebek tedavisi ile hamile kalındıktan sonra artık normal gebelikle arasında bir fark olmayacaktır. Doğal yol ile oluşan gebelikte, embriyo oluşumuna etki eden faktörler vücut içerisinde oluşmuş iken, tüp bebek tedavisinde bu işlem tıbbî koşullar ile vücut dışarısında yapılmaktadır. Tek farkı, budur. Bu aşamadan sonra gerek hamilelik sürecinde gerekse doğumun gerçekleşmesinde hiçbir farklılık bulunmayacaktır.
Tedavi zorunlu bir dönem olduğu için, doğumunda normal olamayacağı konusunda endişeler olabilir. Ancak bütün bunlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi İle Doğan Çocuklar Üzerinde Gelişimsel Açıdan Yapılan Bir Araştırma Var Mıdır?

Araştırmacılar, 1800’den fazla tüp bebek tedavisi ile doğan çocuğu incelemiş ve normal yolla doğmuş olan bebeklerle karşılaştırma yapmıştır. Bu araştırma sonucuna göre,  normal yolla doğan bir çocuk ile tedavi ile doğan bir çocuğun gelişimsel açıdan benzer şekilde ilerlediği saptanmıştır. Araştırmaya dahil olan çocuklar 5 grupta incelenmiştir. Bu kategoriler;

  • İletişim yeteneği
  • Problem çözme ve analiz yeteneği
  • İnce motor becerileri
  • Kaba motor becerileri
  • Sosyal ve kişisel işlevsellik

Bu kategoriler kapsamında çocuklara çeşitli görevler verilmiştir. Örneğin; bir konu anlatıldıktan sonra onun nasıl yapılacağı belirtilmiş ve çocukların nasıl uyguladıklarına bakılmıştır. Merdivenlerden sırasıyla yukarı aşağı inip çıkmaları istenmiştir. Konuşmalarına dikkat edilmiş ve belirli etkinliklerde nasıl  yol aldıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca bir şey yazıp çizmeleri ve arkadaşları ile ne derece iletişim kurdukları anlaşılmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamlı araştırma; araştırmacılara, çocukların normal bir gelişim sergileyip sergilemediği, konuşmasında bir gecikme olup olmadığı, otizm ya da çeşitli genetik bozukluklarda risk grubunda olup olmadıkları,  özel öğrenme güçlüğü kapsamına giren disleksi (okuma bozukluğu), disgrafi (okuma bozukluğu), diskalkuli (aritmetik bozukluk, sayıları kavrayamama) gibi konulara eğilimi olup olmadığı konusunda belirli fikirler vermiştir.  Araştırma sonucunda ise; her kategorideki çocuklar gelişim ı-uzmanları tarafından incelenmiş ve “doğal yol ile dünyaya gelen çocuklarla arasında gelişimsel açıdan bir farklılık olmadığı” sonucuna varılmıştır.